0%

05.04.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 22.05.2017 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 22.05.2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 16.05.2017р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

  Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

  1.        Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Скоренко І.В.
  2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

  3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Скоренко І.В.».

 

  1.        Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 «Встановити наступний регламент річних Загальних зборів акціонерів:

-       доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;
-       обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів    –     до 5 хвилин;

-       встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії».

  1. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

 «Затвердити Статут Товариства у новій редакції згідно додатку до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів».

 

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку денного приймаються за адресою вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 65 від 05.04.2017 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столилиця» № 7-8 від 04.04.2017 року.

 

 

 

Директор Товариства              ________________               Ю.М. Лянной

 

 

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.