0%

05.05.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул.. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 23.05.2016 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 23.05.2016 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 17.05.2016р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

  Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення за питанням порядку денного:

«Встановити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

-      доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

-      обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів    –     до 5 хвилин;

-      встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії.

Обрати Головуючим на позачергових Загальних зборах акціонерів KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) в особі Ульященко Людмили Андріївни, Сергієнка Андрія Валерійовича та Автомонова Олега Петровича, обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ТОВ «УК «Вітропарки України» в особі Генерального директора Єременка Владислава Вікторовича».

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення за питанням порядку денного:

«1. Обрати Лічильну комісію.
  2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

  3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Кленіна С.В.».

 1. Про внесення змін до кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави, укладених з ПАТ «СБЕРБАНК». Про визначення особи, уповноваженої підписувати вказані договори/договори про внесення змін/додаткові угоди/додаткові договори до кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави, укладених з банком. Про затвердження проектів договорів/договорів про внесення змін/додаткових угод/додаткових договорів до кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави, укладених з банком. Про клопотання перед ТОВ «УК «Вітряні парки України» та KARALIA HOLDINGS LIMITED з проханням внести зміни в договори застави цінних паперів, укладені в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед банком.

Проект рішення за питанням порядку денного:

«Затвердити внесення наступних змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 12-В/13/66/КЛ-КБ від 28.05.2013р. (далі – «Кредитний договір»), іпотечного договору від 28.05.2013р, посвідченого Корчемахою С.С., приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу Миколаївської області, зареєстрованого в реєстрі за № 299, іпотечного договору від 21.07.2015р., посвідченого Корчемахою С.С., приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу Миколаївської області зареєстрованого в реєстрі за № 258, іпотечного договору від 09.12.2015р., посвідченого Корчемахою С.С., приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу Миколаївської області зареєстрованого в реєстрі за № 452 (далі – «іпотечні договори»), договору застави від 28.05.2013р., договору застави від 21.07.2015р., договору застави від 09.12.2015р. (далі – «договори застави»), укладених між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк»):

а) встановлення наступного графіку зменшення ліміту кредитної лінії:

 до  29 квітня 2016 р. – 40 407 500 (сорок мільйонів чотириста сім тисяч п’ятсот) євро 00 євроцентів;

- з “30” квітня 2016р. – 40 184 361 (сорок мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі триста шістдесят один) євро 00 євроцентів;

-  з “28” травня 2016р. – 39 773 395 (тридцять дев’ять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі триста дев`яносто п`ять) євро 00 євроцентів;

- з “28” червня 2016р. – 39 670 128 (тридцять дев’ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сто двадцять вісім) євро 00 євроцентів;

-  з “28” липня 2016р. – 39 434 028 (тридцять дев’ять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі двадцять вісім)  євро 00 євроцентів;

-  з “28” серпня 2016р. – 38 974 804 (тридцять вісім мільйонів дев`ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот чотири) євро 00 євроцентів;

- з “28” вересня 2016р. – 38 518 186 (тридцять вісім мільйонів п`ятсот вісімнадцять тисяч сто вісімдесят шість) євро 00 євроцентів;

- з “28” жовтня 2016р. – 37 866 802 (тридцять сім мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч вісімсот два) євро 00 євроцентів;

- з “28” листопада 2016р. – 37 192 056 (тридцять сім мільйонів сто дев`яносто дві тисячі п`ятдесят шість) євро 00 євроцентів;

- з “28” грудня 2016р. – 36 327 603 (тридцять шість мільйонів триста двадцять сім тисяч шістсот три) євро 00 євроцентів;

- з “28” січня 2017р. – 35 633 643 (тридцять п`ять мільйонів шістсот тридцять три тисячі шістсот сорок три) євро 00 євроцентів;

- з “28” лютого  2017р. – 34 884 853 (тридцять чотири мільйони вісімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот п`ятдесят три) євро 00 євроцентів;

- з “28” березня 2017р. – 34 176 531 (тридцять чотири мільйони сто сімдесят шість тисяч п`ятсот тридцять один) євро 00 євроцентів;

- з “28” квітня 2017р. – 25 873 000 (двадцять п`ять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі) євро 00 євроцентів;

- з “28” травня 2017р. – 25 168 000 (двадцять п`ять мільйонів сто шістдесят вісім тисяч) євро 00 євроцентів;

- з “28” червня 2017р. – 24 463 000 (двадцять чотири мільйони чотириста шістдесят три тисячі) євро 00 євроцентів;

- з “28” липня 2017р. – 23 758 000 (двадцять три мільйони сімсот п`ятдесят вісім тисяч) євро 00 євроцентів;

- з “28” серпня 2017р. – 23 053 000 (двадцять три мільйони п`ятдесят три тисячі) євро 00 євроцентів;

- з “28” вересня 2017р. – 22 348 000 (двадцять два мільйони триста сорок вісім тисяч) євро 00 євроцентів;

- з “28” жовтня 2017р. – 21 643 000 (двадцять один мільйон шістсот сорок три тисячі) євро 00 євроцентів;

- з “28” листопада 2017р. – 20 938 000 (двадцять мільйонів дев`ятсот тридцять вісім тисяч) євро 00 євроцентів;

- з “28” грудня 2017р. – 20 233 000 (двадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі) євро 00 євроцентів;

- з “28” січня 2018р. – 19 453 000 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста п`ятдесят три тисячі) євро 00 євроцентів;

- з “28” лютого  2018р. – 18 673 000 (вісімнадцять мільйонів шістсот сімдесят три тисячі) євро 00 євроцентів;

- з “28” березня 2018р. – 17 893 000 (сімнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто три тисячі) євро 00 євроцентів;

- з “28” квітня 2018р. – 8 946 500 (вісім мільйонів дев`ятсот сорок шість тисяч п’ятсот) євро 00 євроцентів;

- з “25” травня 2018р. – 00  (нуль)  євро 00 євроцентів.

б) встановлення обов’язку оплатити комісію за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в кредитний договір у розмірі 75 000,00 (сімдесят п’ять тисяч) гривень на протязі трьох робочих днів з дати підписання договору про внесення вищезазначених змін;

в) встановлення інших умов – відповідно до проекту Договору про внесення змін до Кредитного договору, що є додатком № 1 до цього протоколу.

Усі інші умови Договору про внесення змін до Кредитного договору, іпотечних договорів та договорів застави визначати на розсуд Директора Товариства Лянного Ю.М.

Надати повноваження Директору Товариства Лянному Ю.М. на укладання та підписання договору про внесення змін до кредитного договору № 12-В/13/66/КЛ-КБ від 28.05.2013, договорів про внесення змін до іпотечних договорів: від 28.05.2013 р. р/н 299; від 21.07.2015 р. р/н 258, від 09.12.2015 р. р/н 452, договорів про внесення змін до договорів застави: від 28.05.2013 р., від 21.07.2015р., від 09.12.2015 р., в тому числі визначати самостійно на власний розсуд всі інші істотні умови таких правочинів (договорів) з урахування положень цього протоколу. Також Директору Товариства надається право  внесення змін та доповнень до Кредитного договору,  надання до Банку будь-яких документів, пов’язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності для здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

Звернутися  до KARALIA HOLDINGS LIMITED  (КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) з клопотанням про внесення змін до Договору застави цінних паперів № 1 від 31.07.2014р., укладеного в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК».

Звернутися до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» з клопотанням про внесення змін до Договору застави цінних паперів № 2 від 31.07.2014р., укладеного в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК».

Затвердити проекти:

 1.  Договору про внесення змін до Кредитного договору, (додаток № 1), 
 2. Договору про внесення змін до Іпотечного Договору, посвідченого приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу Миколаївської області С. С. КОРЧЕМАХОЮ за реєстровим номером 299 від 28.05.2013 року; (додаток № 2)
 3.  Договору про внесення змін до Іпотечного Договору, посвідченого приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу Миколаївської області С. С. КОРЧЕМАХОЮ за реєстровим номером 258 від 21.06.2015 року; (додаток № 3)
 4. Договору про внесення змін до Іпотечного Договору, посвідченого приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу Миколаївської області С. С. КОРЧЕМАХОЮ за реєстровим номером 452 від 09.12.2015 року; (додаток № 4)
 5. Договору про внесення змін до договору застави б/н від 28.05.2013 року; (додаток № 5)
 6. Договору про внесення змін до договору застави б/н від 21.06.2015 року. (додаток № 6)
 7. Договору про внесення змін до договору застави б/н від 09.12.2015 року. (додаток № 7), які додаються до цього протоколу».
 1. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення за питанням порядку денного:

«Прийняти рішення про  попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів  наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів  (договори позики, кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, тощо, включаючи всі додаткові угоди до них, що можуть бути укладені протягом дії таких договорів), а також будь-яких додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії №12-В/13/66/КЛ-КБ від 28.05.2013 р., який вже укладений на дату проведення цих зборів. Вартість кожного такого правочину (тобто вартість кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору, а також вартість договору про відкриття кредитної лінії №12-В/13/66/КЛ-КБ від 28.05.2013 р. з урахуванням усіх укладених до нього протягом дії цього рішення угод) не повинна перевищувати суму 3 млрд. грн. (три мільярди) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів. При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів, не повинна перевищувати 3 млрд. грн. (три мільярди) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Встановити, що укладання вказаних правочинів має попередньо схвалюватися Наглядовою радою Товариства.

Встановити, що вказані укладені правочини протягом не більш як 1(одного) року з дати укладання мають бути затверджені Загальними зборами акціонерів.».

 

Директор Товариства              ________________      Ю.М. Лянной

 

 

 

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.