0%

21.02.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 05.03.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє про те, що за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.02.2018 року за №128-02/2018) скасовується проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 05.03.2018 року, повідомлення про проведення яких було опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» №33 від 16.02.2018 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столиця» № 7-8 від 16.02.2018 року та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства http://wpu.com.ua,

Повідомлення про скасування проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 36 від 21.02.2018 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столиця» № 11 від 21.02.2018 року

Телефон для довідок: (0512) 58-08-07.

                    Директор Товариства                                                                               Ю.М. Лянной