0%

23.02.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 02.03.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє про те, що за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.02.2018 року за № 130-02/2018) скасовується проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 02.03.2018 року, повідомлення про проведення яких було опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 31 від 14.02.2018 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столиця» № 3-4 від 14.02.2018 року та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства http://wpu.com.ua,

Повідомлення про скасування проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 38 від 23.02.2018 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столиця» № 12 від 23.02.2018 року.

 

Телефон для довідок: (0512) 58-08-07.

                    Директор Товариства                                                                               Ю.М. Лянной