0%

18.05.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО СКАСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ» 22.05.2017 року

Приватне акціонерне товариство «Вітряний парк Очаківський» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 01021, Україна, місто Київ, вулиця Кловський узвіз,7, повідомляє про те, що за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 травня 2017 року № 94-05/2017) скасовується проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 22 травня 2017 року, повідомлення про проведення яких було опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 65 від 05.04.2017 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столилиця» № 7-8 від 04.04.2017 року та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства http://wpu.com.ua.

Повідомлення про скасування проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 93 від 19.05.2017 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столилиця» № 11-12 від 04.04.2017 року.

 

                     Директор Товариства                                                                               Ю.М. Лянной

 

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.