0%

24.03.2016

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул.. Кловський узвіз, 7, м. Київ; головний офіс - 54010, м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 14, оф. 301, (надалі за текстом -  ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» або Товариство) повідомляє Вас, що 27.04.2016 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 27.04.2016 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 21.04.2016р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
 2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
 3. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік та балансу Товариства за 2015 рік. 
 5. Розподіл  прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. 
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової  ради за 2015 рік,  звіту Виконавчого органу (Директора) за 2015 рік,  звіту  Ревізійної  комісії Товариства за 2015 рік.
 7. Прийняття рішення щодо затвердження договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів, укладених Товариством з відповідними фінансово-кредитними установами на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства.
 8. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства, яка відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції, що набере чинності 01.05.2016 року.
 9. Прийняття рішення про затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію(ревізора), Положення про виконавчий орган, що відповідають Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції, що набере чинності 01.05.2016 року.
 10. Прийняття рішення про обрання складу Наглядової ради Товариства.
 11. Прийняття рішення про обрання складу Ревізійної комісії(ревізора) Товариства.

Директор Товариства Ю.М. Лянной

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.