0%

14.02.2020

Спростування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37097399) повідомляє про те, що під час розміщення повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР від 13.02.2020 17:48:01 була допущена технічна помилка, а саме у абз. 2 п. 5 переліку питань, що виносяться на голосування (порядок денний) вказано, що буде розглядатися питання  «Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства, прийнятого згідно із протоколом чергового засідання Наглядової ради Товариства №200-02/2020 від 07.02.2020 року  (далі – Рішення Наглядової ради Товариства), згідно з яким прийняте рішення та умови передачі Товариством в заставу Банку другого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвія» та обладнання, а також ухвалення договору застави та інших правочинів, укладених (які будуть укладені) на виконання Рішення Наглядової ради Товариства.» замість «Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства, прийнятого згідно із протоколом чергового засідання Наглядової ради Товариства № 200-02/2020 від 05.02.2020 року (далі – Рішення Наглядової ради Товариства), згідно з яким прийняте рішення та умови передачі Товариством в заставу Банку другого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвія» та обладнання, а також ухвалення договору застави та інших правочинів, укладених (які будуть укладені) на виконання Рішення Наглядової ради Товариства.»

У зв’язку з чим, зазначене ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ спростовується. Виправлену інформацію буде оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР одночасно зі спростуванням.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор                              Ю.М. Лянной

14.02.2020р.

 

Документы для завантаження