0%

02.05.2019

Спростування

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «ВІТРЯНИЙ  ПАРК  ОЧАКІВСЬКИЙ»

(код ЄДРПОУ 37097399) повідомляє про те, що під час розміщення особливої інформації емітентів цінних паперів (відомостей про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР від 30.04.2019 22:50:01 (на сайті http://stockmarket.gov.ua) була допущена технічна помилка, а саме невірно вказана дата проведення Річних загальних зборів 27.02.2019 року замість 26.04.2019 року, дата прийняття рішення 30.04.2019 року замість 26.04.2019 року, а також було невірно вказано ринкову вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 425406.4 тис. грн. замість 511396.12 тис. грн. та Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

-71.13355721% замість -85.5121695842%.

 

У зв’язку з чим, зазначені Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів спростовується. Виправлену інформацію буде оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР одночасно зі спростуванням.

Директор                                                                                Ю.М. Лянной

02.05.2019р.

 

Документы для завантаження